วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

อยากลองฝึก Jdeveloper ช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลหน่อยตั้งแต่เบือ้งต้นเลยครับ และขอถามปัญหานิดนึงครับ - BC4J และ OJSP ใน Jdeveloper คืออะไรครับ ใช้ทำอะไร - ถ้าจะนำ BC4J , OJSP ไปใช้กับ Web Server อื่นๆ นอกจากของ Oracle เช่น Tomcat จะได้ไหมครับ?

อยากลองฝึก Jdeveloper ช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลหน่อยตั้งแต่เบือ้งต้นเลยครับ และขอถามปัญหานิดนึงครับ
- BC4J และ OJSP ใน Jdeveloper คืออะไรครับ ใช้ทำอะไร
- ถ้าจะนำ BC4J , OJSP ไปใช้กับ Web Server อื่นๆ นอกจากของ Oracle เช่น Tomcat จะได้ไหมครับ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quote
อยากลองฝึก Jdeveloper ช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลหน่อยตั้งแต่เบือ้งต้นเลยครับ
1.แหล่งข้อมูลเบื้องต้น
http://otn.oracle.co...ev/content.html "

Quote
BC4J และ OJSP ใน Jdeveloper คืออะไรครับ ใช้ทำอะไร
2. ojsp เป็น jsp containers ครับ ที่ทาง Oracle Implement ขึ้นซึ่งก็จะมี tag ที่ใช้งานกับ Database เพิ่มเติมจาก stardard ครับอ
3. ฺBC4J เป็น Framework ที่ช่วยให้ การพัฒนา Enterprise Application ที่ต้องติดต่อกับ RDBMS ทำได้สะดวกขึ้นครับ สำหรับรายละเอียดของ BC4J ลองอ่าน paper นี้ดูนะครับ " http://otn.oracle.co.../j2ee_bc4j.html "

Quote
ถ้าจะนำ BC4J , OJSP ไปใช้กับ Web Server อื่นๆ นอกจากของ Oracle เช่น Tomcat จะได้ไหมครับ
4. Applicaiton ที่พัฒนาด้วย BC4J สามารถเลือกที่จะ Deploy ไป J2EE Server ที่เราต้องการได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น ของ Oracle ดูวิธีการ deploy ไปยัง Server ที่ไม่ใช่ Oracle ที่นี้ครับ " http://otn.oracle.co...os/content.html "

5. ส่วน ojsp เราก็เพียงแต่ set ให้ J2EE engine ที่เราต้องการนั้นรู้จ้ก Library ของ ojsp ก็สามารถทำงานได้ครับ แหล่งข้อมูล   http://www.narisa.com  : http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=360